Giáo dục


Cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý toàn diện hoạt động trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo.

LMS-5-warning-signs-1

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


2019

Phần mềm quản lý đào tạo BKEMS là hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện cho trường học của bạn. Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý học viên, hỗ trợ người dùng trong việc sắp xếp thời khóa biểu tự động và cung cấp các dịch vụ học tập cần thiết khác cho học viên. Tạo cầu nối giữa trường học và học viên trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, v.v…

BKEMS có thể ứng dụng cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, các hệ đào tạo Vừa làm vừa học và các lớp chuyên đề dựa trên quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

Với kinh nghiệm triển khai cho các trường đại học và cao đẳng trong nước, chúng tôi tin rằng phần mềm quản lý đào tạo sẽ đáp ứng nhu cầu và giải quyết các khó khăn trong việc quản lý các nghiệp vụ đào tạo. Hãy để trường học của bạn trở nên hiện đại và giảm thiểu nguồn nhân lực không cần thiết với các chức năng mà hệ thống quản lý đào tạo mang lại.

Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được triển khai trên nền tảng Cloud Computing theo mô hình dịch vụ phần mềm SaaS

http://cdn.it-consulting-stahl.de/uploads/Cloud-iStock_000017716462Medium.jpg

Dịch vụ phần mềm (SaaS) là một mô hình triển khai ứng dụng mà ở đó người cung cấp cho phép người dùng sử dụng dịch vụ theo yêu cầu. Nhà cung cấp SaaS có thể lưu trữ ứng dụng trên máy chủ, cung cấp tài khoản cho khách hàng và có thể vô hiệu hóa tài khoản đó sau khi hết hạn sử dụng.

Lợi ích của điện toán đám mây:

 • Khả năng mở rộng và triển khai nhanh chóng (cung cấp kịp thời năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng).
 • Giảm thời gian duy trì và nâng cấp.
 • Giảm nhu cầu cơ sở hạ tầng CNTT, bao gồm cả chi phí đầu tư ban đầu và chi phí hỗ trợ.
 • Khả năng tập trung nâng cấp, giúp người dùng thoát khỏi việc tải các bản vá lỗi và cập nhật.
 • Tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

Các chức năng chính

Phân hệ quản lý hệ thống

 • Quản lý người dùng:
 • Phân quyền người dùng
 • Phân quyền hệ thống
 • Tài khoản người dùng
 • Quản lý danh mục khoa, ngành, chuyên ngành.
 • Quản lý danh mục cơ sở, phòng học, phòng thực hành.
 • Quản lý sinh viên: thông tin sinh viên, tài khoản đăng nhập sinh viên trên cổng thông tin.
 • Nhập danh sách sinh viên tự động từ phần mềm của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
 • Quản lý cán bộ giảng dạy: mã cán bộ, chức danh, chức vụ, v.v…
 • Quản lý môn học: mã môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, số tín chỉ học phần, v.v…

Phân hệ quản lý sinh viên

 • Quản lý thông tin sinh viên: họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên, sơ yếu ly lịch, khóa học, ngành học, v.v…
 • Quản lý quá trình chuyển trường, chuyển ngành của sinh viên.
 • Chức năng cho phép tạo đơn xin chuyển trường, chuyển ngành cho sinh viên.
 • Chức năng cho phép Ban giám hiệu duyệt đơn xin chuyển trường, chuyển ngành.
 • Quản lý viêc chuyển điểm của sinh viên.
 • Chức năng tiếp nhận đơn xin chuyển điểm của sinh viên.
 • Chức năng xét duyệt cho phép chuyển điểm của sinh viên.
 • Chức năng in bảng điểm cho sinh viên.
 • Chức năng quản lý các chứng chỉ, văn bằng của sinh viên để phục vụ công tác xét tốt nghiệp.
 • Quản lý các quyết định Khen thưởng – kỷ luật của sinh viên, thời hạn có hiệu lực của quyết định, thời hạn hết hiệu lực chịu kỷ luật của sinh viên.

Phân hệ quản lý Chương trình đào tạo

 • Tạo lập chương trình đào tạo cho từng khối ngành riêng biệt.
 • Thiết lập môn học bắt buộc, môn học tự chọn, nhóm môn học tự chọn.
 • Sao chép chương trình đào tạo cho khối ngành mới từ một khối ngành hiện hữu.
 • Thiết lập ràng buộc môn học kèm.
 • Thiết lập danh sách môn học thay thế, môn học chuyển đổi.
 • Thiết lập ràng buộc môn học Tiên quyết, môn học trước, môn học song hang theo quy chế tín chỉ.

Phân hệ đăng ký môn học

 • Cho phép lập danh sách các học phần dự kiến mở cho học kỳ.
 • Thiết lập thời gian cho phép sinh viên đăng ký học phần.
 • Quản lý kết quả đăng ký học phần của sinh viên.
 • Cho phép tạo các đợt đăng ký riêng, phân bổ cho sinh viên từng khoa, ngành được phép vào đăng ký học phần.
 • Thống kê kết quả đăng ký của sinh viên.

Phân hệ quản lý Thời khóa biểu

 • Lập điều kiện ưu tiên cho các lớp học phần khi xếp thời khóa biểu
 • Quản lý danh sách phòng trống để xếp thời khóa biểu
 • Quản lý phân bổ số tiết học trong ngày
 • Quản lý phân bổ số ngày học chính quy trong tuần
 • Quản lý thời gian phân bổ cho 1 tiết học
 • Thiết lập thời gian nghỉ giãn cách giữa các tiết học
 • Xếp thời khóa biểu tự động
 • Cho phép hiệu chỉnh thời khóa biểu bằng tay.
 • Kiểm tra trùng lịch phòng khi xếp thời khóa biểu
 • Kiểm tra trùng lịch giảng của giảng viên
 • Kiểm tra trùng lịch bận của giảng viên
 • Kiểm tra trùng thời khóa biểu của khóa học.

Phân hệ quản lý giảng viên

 • Quản lý thời khóa biểu giảng viên.
 • Quản lý tài khoản giảng viên.
 • Quản lý giờ giảng của giảng viên.
 • Phân công cho giảng viên làm cố vấn học tập cho lớp sinh viên.
 • Phân công giảng dạy cho giảng viên.
 • Đăng ký lịch bận của giảng viên, lịch ưu tiên giảng dạy cho giảng viên.
 • Quản lý hợp đồng giảng dạy với giảng viên thỉnh giảng.
 • In bảng kê chi tiết giảng dạy.
 • Thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng.

Phân hệ quản lý lớp học phần – điểm

 • Quản lý danh sách lớp học phần.
 • Quản lý danh sách sinh viên thuộc lớp học phần.
 • Quản lý giảng viên giảng dạy lớp học phần.
 • Quản lý điểm thành phần cho từng lớp học phần.
 • Nhập điểm cho lớp học phần.
 • Nhập điểm cho từng bảng điểm.
 • Nhập điểm từ file excel.
 • Nhập điểm từ file hình được scan từ bảng điểm, có chữ ký của sinh viên và cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, v.v…
 • Nhập điểm chuyển, miễn.
 • Nhập điểm học lại.
 • Thống kê điểm học tập của sinh viên từng khóa, ngành.
 • In bảng điểm cá nhân cho sinh viên.

Phân hệ quản lý tốt nghiệp

 • Chức năng tự động xét tốt nghiệp cho sinh viên dựa trên bảng điểm và các quyết định kỷ luật.
 • Quản lý danh sách các quyết định cấp bằng tốt nghiệp của ban giám hiệu nhà trường
 • Cho phép tạo quyết định công nhận tốt nghiệp trình Ban giám hiệu với danh sách sinh viên đính kèm
 • Chức năng cấp mã bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo từng phôi bằng
 • Chức năng xuất file theo mẫu bằng tốt nghiệp cho từng sinh viên để phục vụ in ấn bằng tốt nghiệp
 • Chức năng quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp của nhà trường
 • Cho phép thiết lập các điều kiện tiêu chuẩn để xét cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên như chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, v.v…

Phân hệ thanh tra giảng dạy

 • Chức năng thanh tra quá trình lên lớp giảng dạy của giảng viên.
 • Báo cáo giảng viên nghỉ dạy đột xuất.
 • Chức năng cho phép giảng viên đăng ký lịch nghỉ dạy.
 • Chức năng cho phép giảng viên đăng ký lịch dạy bù, lịch tăng cường.
 • Thống kê, báo cáo tổng số tiết dạy của giảng viên.

Phân hệ sắp xếp lịch thi

 • Xếp lịch thi cho từng lớp học phần.
 • Xếp lịch thi gữa kỳ.
 • Xếp lịch thi cuối kỳ.
 • Tách sinh viên từ lớp học phần thành nhiều nhóm nhỏ để xếp phòng thi trong trường hợp sĩ số lớp đông, nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan trong thi cử.
 • Xuất danh sách sinh viên thi theo từng nhóm.
 • Quản lý bảng điểm theo mã bảng điểm.
 • Xuất bảng ghi điểm cho giảng viên.
 • Phân công cán bộ coi thi.

Phân hệ quản lý học phí

 • Cho phép cài đặt đơn giá tín chỉ lý thuyết.
 • Cho phép cài đặt đơn giá tín chỉ thực hành.
 • Cho phép cài đặt đơn giá theo hệ đào tạo, ngành đào tạo.
 • Cài đặt đơn giá học lần 2.
 • Thiết kế mẫu in hóa đơn thu tiền (Biên lai thu học phí).
 • Tự động in phiếu thu học phí cho sinh viên.
 • Lập phiếu thu học phí cho sinh viên.
 • Cập nhật học phí từ file excel.
 • Báo cáo danh sách sinh viên nợ học phí.
 • Tính học phí tự động thông qua kết quả đăng ký môn học cho từng sinh viên.
 • Tính học phí theo học phần học lần 1.
 • Tính học phí theo học phần học lại.
 • Bảng kê chi tiết học phí của từng sinh viên.
 • Lưu vết các hoạt động thu, tính học phí, hiệu chỉnh số tiền, đơn giá trong học phí, v.v…

Phân hệ đóng học phí qua ngân hàng

 • Thiết lập tài khoản ngân hàng của đơn vị.
 • Thiết lập mẫu in phiếu đóng tiền của sinh viên theo mẫu ngân hàng.
 • Xuất phiếu đóng tiền cho sinh viên theo mẫu.
 • Đồng bộ dữ liệu đóng học phí của sinh viên từ ngân hàng vào hệ thống quản lý.
 • Tự động trích xuất các giao dịch liên quan đến học phí và bỏ qua các giao dịch khác.

Phân hệ báo cáo thống kê

Cho phép xuất các báo cáo nhanh phục vụ nhu cầu báo cáo, thống kê, bao gồm:

 • Báo cáo tình hình đóng học phí.
 • Báo cáo tình hình đăng ký môn học.
 • Thống kê kết quả đăng ký môn học, v.v…
 • Chức năng xuất các báo cáo ra excel.

Cổng thông tin điện tử dành cho sinh viên

 • Cho phép sinh viên xem bảng điểm cá nhân của mình.
 • Chức năng xem và in bảng điểm cá nhân của sinh viên trực tiếp từ cổng thông tin điện tử.
 • Chức năng cho sinh viên đăng ký môn học trực tuyến trên cổng thông tin điện tử.
 • Chức năng hủy đăng ký môn học trong thời gian cho phép.
 • Chức năng xem thời khóa biểu trực tuyến cho sinh viên.
 • Chức năng xem lịch thi của sinh viên theo từng học kỳ.
 • Chức năng xem học phí và kết quả đóng học phí của sinh viên.
 • Chức năng xuất phiếu đóng học phí vào tài khoản NH của nhà trường cho sinh viên.
 • Chức năng xem các thông báo từ Phòng đào tạo cho sinh viên.
 • Chức năng xem chương trình đào tạo của ngành học của sinh viên.

Cổng thông tin điện tử dành cho giảng viên

 • Cho phép giảng viên xem thời khóa biểu cá nhân trên cổng thông tin điện tử.
 • Cho phép giảng viên xem danh sách các lớp chủ nhiệm.
 • Giảng viên có thể xem thông tin sinh viên thuộc lớp chủ nhiệm.
 • Cho phép giảng viên xem bảng điểm của từng sinh viên.
 • Cho phép giảng viên với vai trò cố vấn học tập đăng ký môn học cần thiết cho sinh viên thuộc quyền quản lý của giảng viên.
 • Cho phép giảng viên hủy các môn đăng ký của sinh viên mình quản lý nếu cố vấn học tập thấy sinh viên chưa đủ điều kiện đăng ký hoặc chưa đủ kiến thức.
 • Cho phép giảng viên xuất danh sách lớp môn học mà mình phụ trách giảng dạy.
 • Cho phép giảng viên nhập điểm trực tuyến cho lớp môn học.
 • Chức năng nộp bảng điểm tự động về Phòng đào tạo khi đã hoàn tất nhập điểm.
 • Chức năng xuất và in bản cứng của bảng điểm để giảng viên ký xác nhận và gửi về phòng đào tạo để lưu trữ.
 • Chức năng thống kê điểm số cho 1 lớp học phần giúp giảng viên dễ dàng hình dung phổ điểm của lớp.

Khách hàng tiêu biểu

 • Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 • Trường CĐ Viễn Đông
0 replies


Leave a Reply

Your email address will not be published.