SẢN PHẨM

Ngay từ khi thành lập vào năm 2016, CEC đã chọn lựa định hướng chiến lược là tập trung xây dựng các sản phẩm theo định hướng Đô thị thông minh với phương châm “Smart Technology, Smart Life”. Định hướng chiến lược này được dựa trên nhu cầu thiết thực của xã hội và năng lực nghiên cứu của co-founders cùng đội ngũ nhân sự của CEC. Các sản phẩm của CEC được định hướng đáp ứng hai mục tiêu chính:

  1. Đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Sản phẩm phải có khả năng chuyển – cho phép cài đặt linh hoạt theo nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Sản phẩm phải được xậy dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, với khả năng mở rộng cao khi thay đổi về lượng người dùng, bổ sung tính năng mới hay tích hợp vào những hệ thống phần mềm khác.
  2. Nhúng vào sản phẩm những công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo, Blockchain, GIS, v.v… nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực quản của khách hàng.

Sản phẩm của công ty được chia làm hai nhóm chính. Nhóm 1 là những sản phẩm ứng dụng cho khối doanh nghiệp và cơ quan nhà nước phân bố theo nhiều lãnh vực như an ninh, môi trường, giáo dục, y tế, v.v… Nhóm 2 là những sản phẩm ứng dụng cho công nghiệp sản xuất.

Môi trường

/
Giải pháp môi trường thông minh dựa trên nền tảng IoT và AI

Khoa học công nghệ

/
Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong tối ưu quản lý khoa học công nghệ

Giáo dục

/
Phần mềm quản lý trường đại học, cao đẳng trên nền tảng điện toán đám mây

Nông Nghiệp

/
Ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT, GIS trong quản lý nông nghiệp

Camera An Ninh

/
Giám sát giao thông và trật tự công cộng thông qua camera sử dụng AI và IoT

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU